Vi har öppet

27:e april - 7:e maj

Tisdag - Söndag från 17.00

8:e maj - 25:e juni

Tisdag - Fredag från 17.00
Lördag - Söndag från 12.00

26:e juni - 20:e augusti

Måndag - Söndag från 12.00

21:e augusti - 

Måndag - Fredag från 17.00
Lördag - Söndag från 12.00

Boka Bord

Aktuellt